الاتحاد    الرياضي    اللبناني     للجامعات

FEDERATION SPORTIVE    UNIVERSITAIRE DU LIBAN

BASSAM LAHOUD

بسام لحود

مسؤول اعلامي في الاتحاد

Commissaire Général des Affaires Culturel

General Commissioner . Cultural Affairs

عودة