الاتحاد    الرياضي    اللبناني     للجامعات

FEDERATION SPORTIVE    UNIVERSITAIRE DU LIBAN

NABIL SALAMEH

نبيل سلامة

 

مفوض عام اللوازم  والموارد

Commissaire Général  des Relations Publiques et Equipements

General Commissioner  Public Relations and Equipment

عودة

abdogedeon@gmail.com

ABDO GEDEON   توثيق